Matti Oja
varastopäällikkö
050 911 6445
matti.oja@oulunsisustajat.fi