Markku Kananen
p.0400-587824
markku.kananen@kajaaninsisustajat.fi

 

    ​

       
Mika Heikkinen
p.0400-363093
mika.heikkinen@kajaaninsisustajat.fi

 

   Henna Koponen

   p.0400-363094
 

Hanna Niskanen

p.0400-363091